20 November 07 2019 Surat khabar - VIDEOCari akhbar RTL dengan editorial RTL 07 November 2019 di RTL.fr.

Video ini mula-mula muncul https://www.youtube.com/watch?v=fKVoZbYHo-Y