Mengenai 2 818 jalan raya di Korea Selatan diklasifikasikan di Cameroon di 2018, hanya 114 dalam keadaan baik(Melabur di Cameroon) - Menurut Jabatan Kerja Raya (Mintp), keadaan jalan luar bandar 2 818 telah disenaraikan di 2018. "Baik", "Sederhana" dan "Bad" adalah kategori utama.

Dari pengkelasan ini, ternyata hanya laluan 114 dalam keadaan baik, iaitu kadar 4,04%. Dalam kategori "keadaan purata", kami mengira laluan 844, iaitu 29,9%. Akhirnya, dalam kategori "buruk", terdapat laluan 1860 sama sekali, iaitu kadar 66%. Banci ini, kata Mintp, akan terus dalam tahun 2019 ini pada 200 Commons melawan 50 2018.

Kementerian ini berharap untuk meningkatkan keadaan jalan luar bandar di Cameroon melalui Bajet Pelaburan Awam (BIP) yang sumbernya dipindahkan ke majlis perbandaran. Yang seterusnya seterusnya meneruskan pemberian kontrak atau pengurusan kerja di bidang kecekapan mereka. Antara 2013 dan 2018, sumber tahunan yang dipindahkan ke komune dianggarkan 67 bilion FCFA.

Di samping itu, melalui Dana Jalan yang ditubuhkan di 1998, walikota, sebagai pihak berkuasa kontrak, meneruskan pemberian dan pemberian kontrak berkaitan. Pasaran ini dibayar dalam masa yang berbeza-beza antara 30 dan 45 hari. Dengan tatanama jalan baru pada bulan April 2017, sejumlah 8,1 bilion FCFA telah disediakan untuk majlis perbandaran untuk latihan 2018.

SA

BACA LEBIH DI SINI